Politika zasebnosti

1. Upravljavec osebnih podatkov

Osebne podatke naročnikov na e-novice obdeluje:
KUD TARAB, Savska c.30a, 1230 Domžale
DŠ: 47658355

Telefon: +386 51 202 228
e-naslov: manca.pavli@bellydance-fusion.com
(v nadaljevanju tudi: upravljavec)

2. Varstvo osebnih podatkov

Osebni podatki, ki jih uporabnik ali kupec posreduje v sistemu spletne trgovine (ime, priimek, e-pošta, telefon, naslov…) ali pošlje preko obrazca za naročanje na e-novice, so zaupni in se obravnavajo v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov. Upravljavec bo osebne podatke uporabnikov in kupcev varoval ter preprečeval njihovo zlorabo.
Naročniki na e-novice zbiratelju dovoljujejo obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov skladno z Zakonom (GDPR) o varstvu osebnih podatkov.

3. Odjava naročnikov

Naročniki na e-novice se lahko od njihovega prejemanja v vsakem trenutku odjavijo. Varstvo osebnih podatkov, namen zbiranja in pravice posameznikov so v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR) podrobneje opredeljeni v naši Politiki zasebnosti.

4. Namen zbiranja osebnih podatkov naročnikov na e-novice

Upravljavec obdeluje osebne podatke naročnikov na e-novice za naslednje namene:
• obveščanja naročnikov o novostih in nasvetih s področja plesa,
• obveščanja o dogodkih,
• za neposredno trženje ter
• oglaševanje z uporabo orodij Google, Facebook in Mailpoet.

5. Pravice posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki

Uporabnik, kupec ali naročnik na e-novice:
• lahko kadarkoli pisno ali elektronsko umakne soglasje, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave, ki se je na podlagi privolitve izvajalo do preklica;
• sme kadarkoli pisno zahtevati obvestilo o tem, kateri osebni podatki, ki se nanašajo nanj, so v zbirki osebnih podatkov upravljavca in zahtevati njihovo popravo, če so ti netočni;
• lahko kadarkoli pisno zahteva izbris svojih osebnih podatkov, zbranih z zgornjim namenom,
• ima pravico zahtevati omejitev obdelave osebnih podatkov, ugovarjati obdelavi in pravico do prenosljivosti podatkov; in
• ima pravico do pritožbe pri nadzornem organu.

6. Obdobje veljavnosti soglasja

Navedene podatke lahko ponudnik obdeluje za lastne potrebe do preklica privolitve z zahtevo za odstranitev osebnih podatkov iz baze, sicer pa le toliko časa, kolikor je nujno potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili podatki zbrani ali do odjave naročnika na e-novice, oziroma dokler upravljavec ne preneha s svojo dejavnostjo na trgu.

7. Podatki o različici Politike zasebnosti

Ta politika zasebnosti je bila objavljena na spletni strani www.bellydance-fusion.com dne 28.10.2019 in nosi oznako različice 1.0.

KUD TARAB, 
Ljubljana, dne 28.10.2019